Oprava karoserie metodou PDR – o co se jedna?

Metoda PDR nachází uplatnění ve všech autoservisech, opravnách a provozovnách, kde se potýkají s opravami plechové karoserie. Zejména s promáčklinami a důlky, kde nedošlo k poškození samotného laku a je třeba dostat kapotu, střechu, nárazník nebo dveře do původního stavu. To s sebou obvykle nese rizika a komplikace v podobě nutnosti demontovat a rozebrat jednotlivé části, vyklepat a vyrovnat nerovnosti a případně zahladit vzniklé škody. Ne tak s metodou PDR.

Co znamená PDR a kde se vzala?

PDR je zkratka anglických slov Paintless Dent Repair a volnější, poněkud kostrbatý překlad zní jako „bezlaková oprava důlku“. Původ má kdesi ve Spojených státech amerických a svět ji zná už dobrých padesát let. Tedy žádná novinka, nicméně v poslední době zažívá velkou renesanci a zaslouženou popularizaci. A co je její největší deviza? Už zmínka o lakování v názvu má svůj význam. Na rozdíl od jiných metod a postupů je PDR metoda velice šetrná a sama o sobě nezpůsobuje narušení barvy. Nedošlo-li tedy k jejímu poškození již dříve, samotná oprava metodou PDR nezahrnuje a nepočítá s přelakováním postiženého místa.

Páky a táhla v rukou odborníků

Oprava karoserie metodou PDR – o co se jedna?

Její princip je přitom velice jednoduchý a využívá prostých vlastností ocelí, které nejsou po tepelném zpracování a formování natolik tvárné, aby nešly vrátit do původní podoby. U opravy PDR se používá nástrojů, jako jsou protisměrná táhla, háky, přísavky a kladiva, kterými lze deformovaná místa uvést do původního tvaru, aniž by bylo nutné je sundávat. To, spolu s absencí lakování, generuje úspory času a materiálu, tudíž se k dalším výhodám této metody řadí i její velice výhodná cena. Způsob tedy velice jednoduchý na vysvětlení, o poznání složitější na provedení. K dokonalému zvládnutí metody PDR nestačí jen kvalitní a prvotřídní pomůcky, ale také řemeslná zručnost, zkušenosti a především ten správný zápal pro práci a cit pro dokonale odvedenou práci. A to vše nabízíme nyní i Vám.

Poslední příspěvky